Poskytované služby / zajištění služeb


Pasted Graphic
- nepřetržité převozy zesnulých z místa úmrtí
- převozy zemřelých na a ze zdravotní/soudní pitvy
- převozy zemřelých po celé ČR i mimo
- vyřízení matriky , úmrtního listu
- paragraf do zaměstnání
- vyřízení pohřbu u Vás doma
- kněze, řečníka
- veškeré obřady (např. v kostele, obřadní síni, krematoriu, modlitebně …)
-
široký výběr rakví a příslušenství
-
tisk parte na počkání, vyvěšení (obálky, známky)
-
květiny a dopravu na místo pohřbu zdarma
- hudba dechová, reprohudba, zpěv v obřadní síni
- vykopání hrobu včetně dekorace, otevření a uzavření hrobky
- nosiče rakve a věnců
- exhumaci ostatků
- kremace a dovoz urny v úředním obalu
- přesyp urny, vsyp zpopelněných ostatků do zemně na vsypové loučce
- oblékání, uložení, úprava zesnulé (ho)
- autobus pro smuteční hosty
- fotografa, kameramana
- zprostředkování kamenických prací
-
obaly na urny, rytí štítku, keramické foto

a jiné dle Vašeho přání ..